Vodna setev brežin

posted in: Naš blog | 0

Vodna setev brežin

 

Vodna setev brežin imenujemo tudi hydromulching. Vodna setev brežin z mulčem se izvaja samostojno ali pa v kombinaciji z raznimi pripomočki za utrjevanje. 

 

Vodna setev brežin
Vodna setev brežin

 

Ali je vodna setev primerna za vse brežine?

 

Pred izvedbo vodne setve je potrebno biti previden pri oceni situacije brežine. Včasih brežina ni primerna za izvedbo vodne setve in se je potrebno izvedbe lotiti kompleksnejše.  

Največji problem površin, sploh nagnjenih terenov, brežin različnih naklonov je EROZIJA.

Nujno potrebno je potreben pregled podlage, saj nam lahko dobro površinsko opravljen hydromulching odplaknejo problemi v strukturi tal, erozije pod površjem, zmrzal.

Hydromulching je lahko tudi kombinacija geomehanske utrditve ali sanacije brežine. Namenjen je predvsem kvalitetnemu nanosu površinske podlage in osnove za vegetacijsko plast.

 

Vrste brežin

 

Odvisno od vrste brežine izvedemo temu primeren hydromulching.

Brežine so lahko preproste z manjšimi nakloni in dobro strukturo tal. Lahko so večjih naklonov in skromnih talnih osnov pretežno kamenja, ilovice, laporja in podobno.

Brežine velikih naklonov skoraj brez humusnega dela pa moramo nujno kombinirati s primernimi materiali za stabilizacijo terena.

To so lahko razgradljive kokosove mreže, plastična satovja ali kovinske mreže, sidra in žične vrvi.

Manj zahtevnejše brežine na vrtu ob objektu lahko tudi kombiniramo med vodno setvijo in zasaditvijo z raznovrstnimi rastlinami

 

Kako izvajamo vodno setev brežin?

 

Izvajamo jo z brizganjem rastne brozge po površini predvideni za setev. Za to izvedbo uporabljamo posebno vodno sejalnico-hydroseeder.

 

Hydroseeder
Hydroseeder

 

V hydroseederju zmešamo rastno brozgo ali mešanico v katero dodamo poleg vode komponente, predvidene posebej za vsako vrsto brežine. Brozgo se po končanem  mešanju preko črpalke pod močnim tlakom brizga po sejalni površini.

 

Kaj je rastna mešanica?

 

Rastna mešanica se imenuje tudi rastna brozga ali pulpa. Sestavljena je iz vode in dodanih komponent. To so različni stimulatorji rasti, rastlinske mešanice, gnojila, dodatki za izboljšanje tal in različna veziva. Pri profesionalni uporabi in izvedbi se uporabljajo različni materiali, ki jih predvidimo za vsako vodno setev ustrezno. Prav tako se rastna mešanica za vodno setev brežin spreminja glede na značilnosti brežin. 

Pomembna komponenta rastne mešanice za vodno setev brežin je mulč. Uporabljamo več vrst mulčev glede na vremenske razmere in stanje brežine. Funkcija mulča je zagotoviti zaščito rastlinskim mešanicam. V mešanici z specialnimi vezivnimi sredstvi ustvari mulč prekrivni sloj, ki nudi protierozijsko zaščito. S tem se prepreči izpiranje zemljine in semen, dokler te ne vzklijejo in prevzamejo vezavo zgornjega vegetacijskega sloja.

V izredno zahtevnih razmerah se uporablja mulč iz vezanih vlaken. Z različnimi vrstami mulčov se lahko določa čas mehanske zaščite. Tako poteka istočasen proces razgradnje mulča z rastjo koreninskega sistema rastlin.

 

Ali vodna setev z mulčem (hydromulching) zanesljivo stabilizira brežino?

 

Hydroseeding s pravo izbiro materialov odlično stabilizira brežino. Vendar je to le stabilizacije vrhnjega sloja na katerem se ustvari vegetacija. Močna odvodna voda ali zmrzal lahko povzročita zdrs brežine globje pod povrhnjico zemljine.

Kot smo že omenili je pomembno brežino predhodno pregledati oceniti kako jo utrditi. V težjih situacijah je potrebno pred vodno setvijo z mulčem brežino stabilizirati s kovinskimi mrežami in sidri.

Follow Aleš LEŠNIK:

GSM: 041 721 032

Latest posts from