Načrtovanje namakalnega sistema

posted in: Naš blog | 0

Načrtovanje namakalnega sistema je priporočljivo predvideti že na začetku idejne zasnove vrta, parka in drugih površin, ki jih namenjamo krajinsko urediti. Že na začetku novogradnje ali obnove objekta bi bilo potrebno sodelovanje krajinskih in gradbenih arhitektov ter projektantov. Marsikateri investitor ne pozna vrsto in zaporedje posameznih gradbenih del na objektu vključno z hortikulturnimi deli na vrtu. To je naloga arhitekta in projektanta, ki s širokim znanjem in izkušnjami obvladujejo materiale, načine vgradenj in pravilnost izvajanja postopkov.

 

Zakaj načrtovanje namakalnega sistema?

 

Pred načrtovanjem namakalnega sistema si s pomočjo krajinarja ali vrtnarja odgovorimo na vprašanje, če namakalni sistem sploh potrebujemo. Več o nujnosti namakalnegaNačrtovanje namakalnega sistema
sistema vas vabim, da si preberete v naslednjem prispevku.

Načrtovanje namakalnega sistema je priporočljivo zaradi več razlogov:

 • če že nimamo določenega vira vode lahko z načrtovanjem ugotovimo, kakšen vir in komponento napajanja je potrebno vgraditi za optimalno delovanje namakalnega sistema
 • izračunamo, koliko sektorjev namakalnega sistema potrebujemo
 • kakšen način zalivanja bomo potrebovali za določen sektor
 • kakšne vrste razpršilcev in koliko jih lahko vgradimo na posamezen sektor
 • določimo, kje je optimalna lega zalivalnih komponent ob doseganju dobre prekrivnosti
 • določimo vrsto in dimenzije cevi, ventilov
 • določimo lego ventilskih škatel, krmilne ure, senzorja za dež ali vlago, vremenske postaje….
 • z načrtom namakalnega sistema lahko sestavimo ugodno ponudbo zaradi pregledne količine materiala, potrebnih izvedbenih del, ki jih tudi lažje organiziramo
 • načrt nam omogoča lažja poznejša vzdrževalna dela namakalnega sistema ali morebitnih gradbenih in drugih posegov na površini, saj približno vemo kje kaj poteka
 • pri velikih namakalnih sistemih je načrtovanje potrebno za pridobitev raznih soglasij in dokumentacije

 

Kdo načrtuje namakalnim sistem?

 

Načrt za namakalni sistem vam naredi izbrani izvajalec namakalnih sistemov. Ta v sodelovanju s krajinarjem in vrtnarjem oblikuje načrt in ponudbo.  Izvajalca izberete na osnovi prejetih ponudb, katere kriterij za določanje izbire pa je skoraj v vseh primerih cena. Oglejte si izdelavo preprostega načrta namakalnega sistema na vrtu.

 

Kaj je potrebno za dober načrt namakalnega sistema?

 

Izdelana ponudba mora temeljiti na načrtu, zaradi večjega števila iskanja najcenejšega izvajalca pa so načrti večkrat narejeni površno. Načrt namakalnega sistema

Trudimo se za vsako ponudbo narediti načrt, ki upošteva vse razloge za izdelavo načrta namakalnega sistema. Prekrivanje namakalne površine je največkrat vprašljiva pri načrtovanju. Celo stranke same raje pri ponudbi izključijo nekaj razpršilcev iz načrta samo, da je ceneje. Včasih se namakalni sistemi “oplenijo” v taki meri, da stranki svetujem, naj se potem raje ne odloči za vgradnjo namakalnega sistema, ampak za ročno zalivanje!  

za uspešno načrtovanje namakalnega sistema potrebujemo:

 • dimenzije površine predvidene za namakanje
 • skico zasaditve na podlagi katere se načrtuje razporeditev in način zalivanja
 • morebitne ovire na površini, ki omejujejo doseg zalivanja
 • vir napajanja z vodo
 • mesto postavitve krmilne ure, senzorjev
 • vir elektrike
 • podzemni potek vodov infrastrukture objekta (kanalizacija, elektrika, vodovod, optika…)  

 

Koliko je cena načrta namakalnega sistema?

 

Cena načrta je odvisna od velikosti in zahtevnosti namakalnega sistema. Ponavadi je za potrebe izdelave ponudb manjših namakalnih površin načrt namakalnega sistema brezplačen. Potrebujete neobvezno cenovno ugodno ponudbo namakalnega sistema? Povabim vas na obrazec pridobitve ponudbe.

 

Povabim vas, da si ogledate Primer načrta namakalnega sistema

 

Follow Aleš LEŠNIK:

GSM: 041 721 032

Latest posts from