Namakalni sistemi za nogometna igrišča (opis dveh različnih izvedb)

posted in: Naš blog | 0


Tukaj sta opisana dva primera za vse, ki jih zanimajo namakalni sistemi za nogometna igrišča.

Namakalni sistemi za nogometna igriščaNa nogometnem igrišču se uporabljata dva modela namakalnega sistema. Eden je pogostejši, s trinajstimi razpršilci. Vgrajene ima večje razpršilce dolgega dometa, ki pa so dražji in potrebujejo konstantno velik dotok vode. Slabost tega sistema je ta, da v primeru okvare ostane brez zalivanja kar precejšen del igrišča.

Drugi model ima vgrajenih 24 razpršilcev manjšega dometa. Ti razpršilci so cenejši, manj občutljivi in v primeru okvare ostane suh manjši del igrišča.

.

Namakalni sistemi za nogometna igrišča – prikaz primera

.

V Dobu  so se odločili za igrišče s 24 razpršilci.

.

Zahteva naročnika:

.

Zahteva naročnika je bila postaviti namakalni sistem, ki bo nadomestil stari nadzemni, cevni, premični sistem zalivanja. Le tega so morali prestavljati sektor po sektor, dokler ni bilo zalito celo igrišče. Nov podzemni sistem je prevzel vso dolgotrpno delo vzdrževalca igrišča. Njegova naloga je postala le občasno nadziranje krmilne ure in dotoka vira vode v namakalni sistem.

Obenem so naročili drenažni sistem za odvajanje odvečne vode. Tako smo jim hkrati v izkopane kanale vgradili drenažne cevi in drenažni pesek.

 

Potek:

.

Po uspešnem dogovoru o vsej dokumentaciji namakalnega sistema, je najprej sledilo količenje objekta. Potrebno je zakoličiti linije sektorjev in mesto razpršilcev in elektromagnetnih ventilov.

Nato se lahko prične z izkopom kanalov za cevi in jam za ventilske škatle.

Izkop poteka z bagrom in strojem za verižni izkop.

Seveda tu ne gre brez ročnega dela ob finalizaciji priprave za montažo.

Po končanem izkopu se dela nadaljujejo s polaganjem cevi in spajanjem. Na cevi vsakega sektorja (linije) se na označenih mestih priključijo razpršilci. Vsak sektor se spoji z elekromagnetnim ventilom, ki je priključen na glavno linijo. Le ta oskrbuje namakalni sistem z vodo.

Elektromagnetne ventile smo preko električnih kablov povezali s krmilno uro, ki nadzira delovanje sistema. Senzor dežja, ki je ravno tako povezan s krmilno uro, preprečuje zalivanje igrišča, ko vlaga presega nastavljeno vrednost senzorja.

Površine tovrtstnih nogometnih igrišč so zelo podobne in na enak način tudi pripravljene za površine ostalih, sorodnih, rekreativnih in zabavnih namenov (npr. igrišča za golf, igrišča za team building dogodke in piknike, itd…). Še posebej investitorji, ki opremljajo igrišča za team building podjetij, imajo zahteve za skrbno urejena igrišča in zelenice.

.

Zaključek:

.

Zalivalni sistem je bilo potrebno na koncu še nastaviti in optimizirati razpršilce ter  narediti preizkus delovanja.

Igrišče je bilo pred vgradnjo namakalnega sistema že poraščeno s travo. Zato je bilo treba po končani vgradnji namakalnega sistema sanirati površino.  To smo naredili s polaganjem travne ruše po zasutih in utrjenih kanalih.

Igrišče je po končanih delih mirovalo tri tedne, da se je travna ruša sprijela s podlago.

V tem času je namakalni sistem redno zalival celo igrišče in travi dovajal prepotrebno vodo.

Moram poudariti, da je izgradnja namakalnega igrišča na nogometnem igrišču potekala poleti pri temperaturi nad 30° celzija.

Follow Aleš LEŠNIK:

GSM: 041 721 032

Latest posts from